Wartości w życiu

moi rodzice pochodzili z różnych środowisk, obydwoje obciążeni ultratą 1 z rodziców stosunkowo wcześnie, byli ludzmi bardzo wykształconymi.

Byli ludzmi zasadniczymi , niestety z deficytami emocjonalnymi z uwagi jw. Matka pochodziła ze wsi, gdzie była bieda i wyjeżdżało się za chlebem -Szwajcaria lub Stany. Ojciec z małego miasteczka byli zamożni z uwagi na dom, który dostał dziadek za I-szą wojnę światową w której stracił rękę.

Nauczyli mnie :

1/ szacunku do drugiego człowieka bez względu na wykonywaną przez niego pracę , 2/ dobrego wychowania , 3/ konsekwencji , 4/ stosownych obowiązków z życia w rodzinie i społeczności , 5/ dawania sobie rady w życiu

Pani Maria (moja opiekunka , powiązana przez ciotkę z dworem ostatniego cara Rosji ) odegrała znaczący wpływ na mój rozwój: na swoim przykładzie – dorastanie w Rosji w ogromnie, bogatym domu, słuzba fińska, rewolucja , ucieczka z Rosji , walka o przetrwanie i utrzymanie matki, ciotki i siostry , komuna …..była mi przyjaciółką, babką bezprzecznie kimś ogromnie pozytywnym w moim życiu. Bardzo dużo Jej zawdzięczam . Nazywała się Maria Neugebauer a jej ciotka to Matylda Krzesińska – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.